info@burohouweling.nl

070 - 2211 585

Disclaimer

Ons kantoor
Het kantoor van Buro Houweling is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 78253802. Wij verzoeken u deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Bij vragen of opmerkingen over de disclaimer kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 070 2211 585 of email: info@burohouweling.nl

Inhoud
We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Ondanks onze constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, leveren wij de grootst mogelijke inspanning om zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit de via de site ter beschikking gestelde informatie.

Gebruik van de website
De informatie over financiële producten of verzekeringen die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.
De informatie op deze internetsite mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en de aangeboden diensten.

Op de site van Buro Houweling, treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Buro Houweling kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site.

Intellectuele eigendomsrechten
Buro Houweling of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro Houweling of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

BH032022