info@burohouweling.nl

070 - 2211 585

Klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent over onze dienstverlening kun je dat schriftelijk melden als klacht bij de directie van Buro Houweling BV. Dit kan per email naar info@burohouweling.nl. Wij streven er naar om binnen 2 weken na ontvangst van je klacht een reactie te sturen.

Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden over de afhandeling van je klacht, kun je binnen drie maanden nadat wij definitief ons standpunt kenbaar hebben gemaakt, je klacht indienen bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en eventueel daarna bij de Geschillencommissie van het instituut. Ons Kifid aansluitnummer is 300.018162.

Contactgegevens Kifid:
Klachteninstituut Financieel Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999
Email: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl