info@burohouweling.nl

070 - 2211 585

Hypotheeknormen 2023 bekend

Meer hypotheek in 2023?

Veel huishoudens kunnen in 2023 minder lenen voor het kopen van een huis dan dit jaar. Dat komt vooral door de stijgende rente en de inflatie. Mensen met een flinke loonstijging kunnen vaak wel meer lenen dan dit jaar.

Indien rekening wordt gehouden met een verwachte loonstijging van 3,7% (CPB) en een gelijkblijvende rente, kunnen huishoudens volgend jaar iets meer lenen. Zonder loonstijging daalt de maximale leenruimte voor alle huishoudens. De hoogte van de rente beïnvloedt ook de hoogte van de hypotheek. De afgelopen maanden is de hypotheekrente fors gestegen wat een negatieve invloed heeft gehad op de maximale hoogte van de hypotheek.

Het kabinet heeft de leennormen voor 2023 vastgesteld op basis van het onafhankelijk advies van het Nibud.

Volledig meetellen tweede inkomen

Hypotheekverstrekkers kunnen vanaf 2023 bij tweeverdieners het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Dit jaar weegt het tweede inkomen nog voor 90% mee. De impact van deze wijziging op de leenruimte is beperkt. Tweeverdieners kunnen gemiddeld over alle inkomens zo’n 3200 euro meer lenen dan wanneer het tweede inkomen voor 90% wordt meegeteld.

Studieschulden

Het kabinet heeft het voornemen om in 2024 over te stappen naar een nieuwe methode om de invloed van studieschulden op de leenruimte van oud-studenten te bepalen. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat voor starters de actuele stand van de studieschuld bepalend wordt bij het aanvragen van een hypotheek. 

Energieverbruik

Volgens Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge is het kabinet van plan om vanaf 2024 bij de vaststelling van de maximale hypotheek meer rekening houden met het uiteenlopende energieverbruik van woningen. “Bij de aankoop van een woning met een laag energieverbruik of bij het nemen van energiebesparende maatregelen, kan de consument verantwoord een hogere hypotheek aangaan. De maandelijkse energielasten zullen voor deze consument namelijk relatief laag zijn. Het Nibud adviseert om bij de uitwerking goed te kijken naar enkele punten rondom het gebruik van het energielabel. De ministeries van BZK en Financiën zullen deze punten samen met de sector uitwerken.”

Weten wat jij kunt lenen? Neem gerust contact op!